Fakty Ostrowskie TV

Reklama

4 SZKOŁY PLAKATU - SUPLEMENT NAUKOWY

Zapowiadając otwarcie wystawy plakatu szwajcarskiego w Galerii PIK Ostrowskiego Centrum Kultury, wspominaliśmy też o okolicznościowym wykładzie, którego termin nie był jeszcze wówczas znany. Dziś wiemy już, zdarzenie będzie miało miejsce 13 kwietnia o godz. 18 .00. O krystalizowaniu się i rozwoju charakterystycznego dla Szwajcarów stylu w tej gałęzi sztuki opowie Zdzisław Schubert. Przypominamy jednocześnie, że data wernisażu nie uległa zmianie, to 07 kwietnia, godz. 19.00.

TG

OTN - TRWAŁE ŚLADY

Zwykło się twierdzić, że w przypadku stowarzyszeń o charakterze edukacyjnym niezwykle trudno jest wskazać bezpośrednio wymierne efekty ich działalności. Nikt wprawdzie nie twierdzi, że mamy tu do czynienia z aktywnością bezproduktywną, jednak, gdy mowa o popularyzacji nauki oraz płynącej stąd inspiracji dla jej przyszłych adeptów, coraz częściej pojawia się oczekiwanie namacalnych świadectw.

Przyznać trzeba, że czas sprzyja utrwalaniu działań dydaktycznych, stąd też wszystkie ważniejsze na tym obszarze zdarzenia, jak wykłady czy zajęcia laboratoryjne można zwyczajnie zarejestrować, zarchiwizować i odtwarzać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mimo wszystko jednak będą to ciągle substytuty właściwego spotkania z nauką, a nie wartość autonomiczna. Stąd m. in. Ostrowskie Towarzystwo Naukowe niemal od samego początku swej działalności stawia na trwałe jej ślady, które stanowią dziś ważny i samodzielny element dziesięcioletniego dorobku stowarzyszenia.

Roczniki - trwały ślad wytrwałości

Członkowie OTNu to w większości ludzie czynni zawodowo i aktywni naukowo w swoich macierzystych placówkach, toteż łatwo byłoby stworzyć obszerny zbiór przedruków tekstów z książek, czasopism lub skryptów akademickich. Rzecz sama w sobie byłaby już pewną wartością, ale jednocześnie trudno byłoby nazwać ją wynikiem działalności samego Towarzystwa. Postanowiono zatem posłużyć się sprawdzonym w historii pomysłem wydawania roczników, w których teksty skupiałyby się wokół nadrzędnego tematu lub zaproponowanej wcześniej problematyki.

OTN - RÓWNOLEGŁE KANAŁY EDUKACYJNE

Bez względu na to, w jakim momencie historycznym przychodzi nam żyć i działać, usłyszymy wielokrotnie o permanentnym kryzysie edukacji, zapaści szkolnictwa i konieczności programowych reform. Doszliśmy już na tym polu do takiego poziomu absurdu, że nieustanie reformujemy kolejne reformy zreformowanego systemu. Obserwując podobną sytuację, można by dojść do mylnego wniosku, że stan rodzimej nauki jest równie opłakany jak systemowe sposoby przekazywania jej dokonań.

Kształcenie potrzeb

Ponieważ w wielu placówkach oświatowych panuje ciągle jeszcze świat rodem z Ferdydurke Gombrowicza, młodzież traktuje szkołę jak skansen, a niektórych nauczycieli i ich metody niczym cykl poglądowych zajęć o naturze groteski. W przypadkach skrajnych (ale niestety nie aż tak znowu odosobnionych) trafić można jeszcze na pedagoga czy nawet dyrektora szkoły, którego dałoby się opisać słowami bohatera najsłynniejszej powieści Johna Fowelsa: Tak jak wszyscy ludzie, którzy nie całkiem dorastają do swego stanowiska, czepiał się pozorów i drobiazgów i zamiast posługiwać się intelektem sprawił sobie pancerz z wielkich słów, a wymawiał je tak, jakby zaczynały się wielką literą: Dyscyplina, Tradycja, Poczucie Odpowiedzialności.

PSYCHOLOG W SZKOLE

Obecnie na terenach placówek edukacyjnych stałe zatrudnienie uzyskują pedagodzy, często w niewystarczającym wymiarze czasu pracy. Liczba godzin pedagoga i ewentualnie psychologa w przeciętnej szkole nie tylko nie wystarcza na realizację zadań określonych w stosownych rozporządzeniach MEN, ale jest również znikoma z punktu widzenia liczby uczniów przypadających na jednego specjalistę. Biorąc pod uwagę szeroki zakres obowiązków jakie są powierzane pedagogom mają oni (częściej one) zwykle zbyt mało czasu na dopełnienie ich wszystkich w należyty sposób, a rodzaj problemów z którymi borykają się dzieci i młodzież powoduje że udzielenie stosownej pomocy przekracza również nierzadko ich kwalifikacje i kompetencje.

OTN - CDN (czyli Ostrowskie Towarzystwo Naukowe u progu nowej dekady)

Pod koniec ubiegłego roku minęło 10 lat od powołania Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. To z jednej strony okres wystarczający, by móc pochwalić się konkretnymi efektami dotychczasowej działalności, ale jednocześnie na tyle krótki, aby ciągle funkcjonować w lokalnej świadomości jako stowarzyszenie młode, niezmiennie dynamiczne i dalekie od skostnienia w archaicznych strukturach organizacyjnych. I chociaż zawsze wydarzenia firmowane przez OTN będą przegrywały frekwencyjnie z masowymi imprezami rozrywkowymi, to jednak jakość i przystępność naukowej oferty sprawiają, że odbiorców oraz sympatyków sukcesywnie przybywa.

 O ile nauka mimo tak głębokiej dziś specjalizacji i mnogości dziedzin jest ciągle najlepszą drogą do poznania, opisania i zrozumienia rzeczywistości, o tyle sami naukowcy z trudem godzą się na uproszczenia obecne w powszechnej komunikacji. Stąd tak mozolnym wydaje się wciąż popularyzowanie tych dokonań, które nie wypadają spektakularnie w mediach i nie mogą konkurować z wielkonakładowymi projektami, jak choćby warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Na szczęście jednak realnej wartości nie mierzy się w tym wypadku ilością rozentuzjazmowanych odbiorców czy łączną liczbą polubieni na portalach społecznościowych.

Kontakt z redakcją

Fakty Ostrowskie
pl. Rowińskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 591 74 49

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.