Fakty Ostrowskie TV

Reklama

OTN - TRWAŁE ŚLADY

Zwykło się twierdzić, że w przypadku stowarzyszeń o charakterze edukacyjnym niezwykle trudno jest wskazać bezpośrednio wymierne efekty ich działalności. Nikt wprawdzie nie twierdzi, że mamy tu do czynienia z aktywnością bezproduktywną, jednak, gdy mowa o popularyzacji nauki oraz płynącej stąd inspiracji dla jej przyszłych adeptów, coraz częściej pojawia się oczekiwanie namacalnych świadectw.

Przyznać trzeba, że czas sprzyja utrwalaniu działań dydaktycznych, stąd też wszystkie ważniejsze na tym obszarze zdarzenia, jak wykłady czy zajęcia laboratoryjne można zwyczajnie zarejestrować, zarchiwizować i odtwarzać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mimo wszystko jednak będą to ciągle substytuty właściwego spotkania z nauką, a nie wartość autonomiczna. Stąd m. in. Ostrowskie Towarzystwo Naukowe niemal od samego początku swej działalności stawia na trwałe jej ślady, które stanowią dziś ważny i samodzielny element dziesięcioletniego dorobku stowarzyszenia.

Roczniki - trwały ślad wytrwałości

Członkowie OTNu to w większości ludzie czynni zawodowo i aktywni naukowo w swoich macierzystych placówkach, toteż łatwo byłoby stworzyć obszerny zbiór przedruków tekstów z książek, czasopism lub skryptów akademickich. Rzecz sama w sobie byłaby już pewną wartością, ale jednocześnie trudno byłoby nazwać ją wynikiem działalności samego Towarzystwa. Postanowiono zatem posłużyć się sprawdzonym w historii pomysłem wydawania roczników, w których teksty skupiałyby się wokół nadrzędnego tematu lub zaproponowanej wcześniej problematyki.

Pierwszy rocznik ukazał się w 2006 roku, a ostatni (siódmy) w roku 2014 i - jak podkreślają redaktorzy - stanowi on ważny ewolucyjnie krok w działalności wydawniczej stowarzyszenia. Wyróżnia go nie tylko jeszcze ściślejszy niż dotąd związek poszczególnych tekstów z tematem przewodnim, ale również zindywidualizowana okładka zapowiadająca w przyszłości uaktywnienie środowisk plastycznych w pracach edytorskich.

Zawarte w kolejnych wydaniach artykuły nie muszą - co zrozumiałe - dotyczyć wyłącznie badań naukowych bezpośrednio związanych z Ostrowem Wielkopolskim i miejscowościami ościennymi. Przeciwnie, chodzi raczej o podjęcie uniwersalnych zagadnień, które na naszym terenie są również ważne i szeroko dyskutowane. Nawet jeśli punktem wyjścia jest aktywność członków Towarzystwa na terenie miasta i okolic, to powstałe na tej bazie teksty umieszczają lokalną problematykę w szerokim kontekście zjawisk powszechnie obserwowanych i ocenianych.

Część spośród opublikowanych w kolejnych numerach rocznika artykułów udostępniono na oficjalnej stronie Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego (http://www.otnostrow.org.pl/). Z czasem, jak zapowiada prezes stowarzyszenia, prof. UAM dr hab. Jan Galant, lista tekstów dostępnych online będzie coraz bogatsza. Warto też dodać, że  spójność tematyczna idzie tu w parze z mnogością dyscyplin, jakie reprezentują autorzy. Choć zdecydowanie dominują nauki humanistyczne (historia i teoria literatury, językoznawstwo, filozofia, antropologia kulturowa, socjologia, historia, politologia, kulturoznawstwo czy prawo), to w omawiane na kartach roczników zagadnienia wpisują się także ekonomiści, fizycy czy matematycy. Fakt ten zdaje się jedynie potwierdzać, że mamy do czynienia nie tylko z bogatą ofertą naukową, ale również z otwartością na wszelkie dziedziny wiedzy.

Wypada też nadmienić, że działalność wydawnicza stowarzyszenia nie ogranicza się wyłącznie do publikacji zbiorowych. Staraniem OTNu ukazały się również dwie książki jego członków: Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze Jana Galanta (2007) oraz Mały słownik erotyzmów polskich Justyny Kociemby-Żulickiej (2012).

Film, czyli Uniwersytet bez wieku

Popularyzacja nauki, a może ściślej, prezentacja jej dorobku w formie powszechnie dostępnej i zrozumiałej stanowi od zawsze jeden z nadrzędnych celów OTNu. Praktyka życiowa dowodzi jednak, że takie cele osiąga się najłatwiej dzięki współpracy z tymi osobami czy instytucjami, które ułatwiają dostęp do najskuteczniejszych i w powszechnym odbiorze najatrakcyjniejszych nośników treści. Stąd w roku 2007 zrodziła się idea współpracy z Telewizją ProArt. Owocem tego mariażu była seria siedemnastu filmów popularnonaukowych przygotowanych za każdym razem przez innego członka Towarzystwa, który pojawiał się na ekranie w roli narratora. Wszystkie produkcje nawiązywały w jakiś sposób do lokalnej historii lub tradycji, do ludzi dawniej i dziś związanych z miastem, a także do walorów przyrodniczych i krajobrazowych okolic Ostrowa. O tematycznej rozległości cyklu świadczyć może już sam przegląd tytułów: Ostrów literacki -Ostrów poetycki, Archeologiczna przeszłość OstrowaLiteratura kresowa czy literatura pogranicza?, Tajemnice ornamentów ostrowskich kamienic, Jak pracują archeolodzy?Dlaczego fantastyka?, Wielkopolska linia Radziwiłłów, Biblijne święta, Zaszyfrowane wiadomości, czyli tajemnice pisma. Część z nich można do dziś obejrzeć na stronie tvproart.pl.

http://tvproart.pl/vod/#/categories/cats/player/861/uniwersytet-bez-wieku-wielkopolska-linia-radziwillow  

http://tvproart.pl/vod/#/categories/cats/player/1063/uniwersytet-bez-wieku-zaszyfrowane-wiadomosci-czyli-tajemnice-pisma   http://tvproart.pl/vod/#/categories/cats/player/1066/uniwersytet-bez-wieku-tajemnice-ornamentow-ostrowskich-kamienic

Jak zapowiadają władze OTNu, istnieje szansa, że wkrótce całe archiwum filmowe dostępne będzie na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia. Trwają także starania o pozyskanie środków niezbędnych do kontynuacji cyklu, który jest nie tylko trwałym śladem działalności Towarzystwa, ale przede wszystkim stanowi wartość autonomiczną jako przyczynek do wiedzy o mieście i regionie.

Wśród planów na przyszłość warto wspomnieć również o modernizacji strony internetowej w kierunku większej interaktywności oferty naukowej oraz (o ile uda się pozyskać na ten cel odpowiednie środki) o reaktywowaniu Ostrowskiego Festiwalu Nauki (we współpracy i porozumieniu z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Polsce). Nadal, jak zapewnia wiceprezes stowarzyszenia - dr Kornelia Ćwiklak, organizowane będą otwarte wykłady, a wybór tematyki oraz lista prelegentów zależeć będą w dużej mierze (jeśli nie liczyć strony ekonomicznej przedsięwzięcia) od środowiskowego zapotrzebowania i sygnalizowanego przez ostrowian zainteresowania określoną problematyką.

***

"Fakty Ostrowskie" będą, rzecz jasna, uważnie śledzić poczynania Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Niejako na dowód, że nie jest to pusta deklaracja, już w najbliższych dniach pojawi się na naszej stronie internetowej specjalna zakładka, gdzie informować będziemy na bieżąco o dokonaniach ludzi nauki związanych z naszym miastem. Mamy świadomość, że OTN nie skupia w swym kręgu wszystkich (choć skupia zdecydowaną większość) badaczy i nauczycieli akademickich. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym zainteresowane osoby znajda oprócz istotnych informacji o działalności wybranych osób czy instytucji, również udostępnione publikacje naukowe. Potencjał intelektualny ostrowian jest w końcu zbyt duży, by można go było zbagatelizować i nie wykorzystać jego atutów dla rozwoju miasta.

Tomasz Gruchot

Kontakt z redakcją

Fakty Ostrowskie
pl. Rowińskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 591 74 49

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.